Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Μεγάλη Εβδομάδα/Κυριακή Βαίων Εσπέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ
Εκ νυκτός ορθρίζει... Αλληλούϊα...

Μικρόν αλληλουάριον εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο χοράρχης μας κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε.

Αλληλούϊα...

Μικρόν αλληλουάριον εις ήχον πλ.δ΄. Μέλος αρχαίον.
Ψάλλει η χορωδία μας υπό την διεύθυνσιν του αειμνήστου χοράρχου μας Γ. Τσαούση.

Αλληλούϊα...

Μικρόν αλληλουάριον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει η χορωδία μας υπό την διεύθυνσιν του αειμνήστου χοράρχου μας Γ. Τσαούση.

Εκ νυκτός ορθρίζει... Αλληλούϊα...

Μικρόν αλληλουάριον εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλει ο χοράρχης μας κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος , Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε.

Τον Νυμφώνα σου βλέπω...

Εξαποστειλάριον, εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Τον Νυμφώνα σου βλέπω...

Εξαποστειλάριον εις ήχον πλ.γ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. .Δημοσθένης Παϊκόπουλος

Τον Νυμφίον αδελφοί...

Κάθισμα του όρθρου εις ήχον δ΄.
Μέλος αργόν ειρμολογικόν. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαϊδης. Ζωντανή ηχογράφησις από τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου.

Τα πάθη τα σεπτά...

Μέλος αργόν ειρμολογικόν εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο χοράρχης μας κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος , Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε.

Τω την άβατον... α'

Ωδή του κανόνος εις ήχον β΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαϊδης μετά του Άρχ. Λαμπαδαρίου κ. Βασ. Εμμανουηλίδου. Ηχογράφησις από τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ν. Αγίου Γεωργίου.

Κύριε ερχόμενος προς το πάθος...

Δοξαστικόν των αίνων εις ήχον πλ. α΄.
Ψάλλει ο χοράρχης μας κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος , Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε.
ΠΙΣΩ