Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Μεγάλη Εβδομάδα/Μεγάλη Τρίτη

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Ρήμα τυράννου...

Ειρμός η΄ Ωδής Όρθρου Μ. Τετάρτης εις ήχον β΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή...
ΜΕΡΟΣ Α'

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου Μ. Τετάρτης, εις ήχον πλ.δ΄ (Τροπάριον Κασσιανής Μοναχής).
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή...
ΜΕΡΟΣ B'

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου Μ. Τετάρτης, εις ήχον πλ.δ΄ (Τροπάριον Κασσιανής Μοναχής).
Ψάλλει ο Άρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Η πόρνη εν κλαυθμώ...

Κάθισμα του Όρθρου της γ΄ Στιχολογίας, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ρήμα τυράννου...

Καταβασία. Ειρμός η΄ Ωδής του Κανόνος, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Σε τον της Παρθένου Υιόν...

Στιχηρόν Ιδιόμελον των αίνων, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ότε η αμαρτωλός...

Στιχηρόν Ιδιόμελον των αίνων, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Η αμαρτωλός έδραμε...

Δοξαστικόν Ιδιόμελον των αίνων, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Σήμερον ο Χριστός...

Ιδιόμελον των Αποστίχων, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Ήπλωσεν η Πόρνη...

Ιδιόμελον των Αποστίχων, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Προσήλθε Γυνή...

Ιδιόμελον των Αποστίχων, εις ήχον πλ.β΄.
Εκτέλεσις κατά το έτος 1963, εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Προσήλθε Γυνή...

Ιδιόμελον των Αποστίχων, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.

Η απεγνωσμένη...

Ιδιόμελον των Αποστίχων, εις ήχον πλ.β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
ΠΙΣΩ