Μενού
/Ιστοσελίδα/Τριώδιο/Χαιρετισμοί Παναγίας

ΧΑΙΤΕΡΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Ευλογητός ο Θεός ημών...
Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε...

Εκφωνήσεις υπό του αειμνήστου πρωτοπρεσβ. Παναγιώτου Τσινάρα και της Α.Θ.Π. του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄. Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

Ανοίξω το στόμα μου...

Α΄ Ωδής του Κανόνος εις ήχον δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης. Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...

Αυτόμελον Κοντάκιον, αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης. Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

Ίνα κράζω σοι...

Από το Αυτόμελον Κοντάκιον Τη Υπερμάχω...αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασ. Εμμανουηλίδης. Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

Νέαν έδειξε κτίσιν...
Ξένον τόκον ιδόντες...

Εκφωνήσεις υπό του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄.
Τα Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... Αλληλούια... αποδίδει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...

Κοντάκιον δίχορον εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Ιστορικός Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

Στώμεν ευλαβώς...
Δόξα... Η περιστερά...
Και νυν... Φείσαι ο Θεός...

Τροπάρια της θ΄ ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου. Ψάλλουν οι Αρχ. Δομέστικοι της Μ.τ.Χ.Ε. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...

Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...

Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ. Λ. Αστέρη και Άρχ. Λαμπαδάριον τον κ. Βασ. Εμμανουηλίδην.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Αλληλούϊα...

Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Ύμνος άπας ηττάται...

Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...

Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Αλληλούϊα...

Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Ω πανύμνητε Μήτερ...

Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...

Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Αλληλούϊα...

Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Άγγελος πρωτοστάτης...

Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...

Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεων. Αστέρης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ. Λ. Αστέρη και Άρχ. Λαμπαδάριον τον κ. Βασ. Εμμανουηλίδην. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη

Την Ωραιότητα...

Ο ήχος είναι Τρίτος.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - Μάρτιος 1991 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ζωντανή Ηχογράφησις - Αρχείον Αρχ. κ. Βασ. Εμμανουηλίδη
ΠΙΣΩ