Μενού

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ: ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ
Πόλις, 06/11/2023
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Μετὰ κατανύξεως ἑορτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, προστάτου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καὶ τῶν φιλομούσων μελῶν αὐτοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 5ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη μέγας Ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς μετ' ἀρτοκλασίας εἰς τὸν καλλιμάρμαρον Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.

Τὸν πανηγυρικὸν ἑσπερινὸν ἐλάμπρυνεν ὁ χοροστατῶν Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέας, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος Σταυροδρομίου, ἐνῷ τὰ μέλη ἀπέδωσαν ἱεροψάλται τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - μέλη ἅπαντες τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἄρχοντος Α΄ Δομεστίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Μουσικολ. κ. Γεωργίου Κιοσέογλου.

Τὴν ἑόρτιον προσευχητικὴν σύναξιν ἐτίμησαν ἰδιαιτέρως διὰ τῆς παρουσίας των οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καὶ Προύσης κ. Ἰωακείμ, καθὼς καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ἐνῷ ἐκ προσώπου τῆς Μεγάλης Ἀρχιδιακονίας παρέστη καὶ ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Καλλίνικος (Χασάπης),.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἐψάλη τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως ἡμῶν, ἐν συνεχείᾳ δὲ παρετέθη καὶ δεξίωσις εἰς τοὺς χώρους τῆς Κοινότητος, διὰ τὴν ὁποίαν ἀποδίδονται εὐγνώμονες χάριτες στὴν Ἐφοροεπιτροπὴν Σταυροδρομίου.
ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα