Μενού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Scroll Down

Τα νέα του συλλόγου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλεται η πρόβα της χορωδίας για την επόμενη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΖΑΧΑΡΩΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ

Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μελαντίας 54-56, Τ.Κ. 117 44 ΑΘΗΝΑΙ
Tηλ. +30 210 522 7459 / +30 210 894 6903
E-mail: [email protected] Ἱστοσελίς: www.cmkon.org

Κυριακὴ, 22α Ἰανουαρίου 2023
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ « ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως » πληροφορηθὲν μετά βαθυτάτης θλίψεως τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τῆς

ΖΑΧΑΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
(τὸ γένος Ἀρχοντώνη)

προσφιλοῦς ἀδελφῆς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου,

συνελθόν ἐκτάκτως τὸ Σάββατον 21ην Ἰανουαρίου 2023, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τὰ κάτωθι:

1. Νὰ διαβιβασθοῦν τὰ συλλυπητήρια τοῦ Δ.Σ. καὶ τῶν μελῶν, τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρθολομαίῳ, καθὼς καὶ τοῖς τεθλιμένοις συγγενέσιν αὐτῆς,

2. Νὰ διατεθῇ ἀντὶ στεφάνου ποσὸν διὰ τὸ ἐν Σχοινουδίῳ Ἴμβρου «Ἀρχοντώνειον» Γηροκομεῖον,

3. Νὰ δημοσιευθῇ τὸ παρὸν δι’ ἠλεκτρονικῶν μέσων.

Διὰ τό Διοικητικόν Συμβούλιον,


Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας,
Πρόεδρος
Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ Μ.τ.Χ.Ε.


Γεώργιος Ἀβρ.Κιοσέογλου
Γεν. Γραμματεύς
Ἄρχων Α’ Δομέστικος Μ.τ.Χ.Ε


Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών της Οι.Ομ.Κω, 21 Ιανουαρίου 2023

Υποψήφιοι για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ουζούνογλου Νικόλαος έλαβε 65 ψήφους
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος έλαβε 48 ψήφους
Φραντζής Δημήτριος έλαβε 38 ψήφους
Φερεκύδου Ελισάβετ έλαβε 37 ψήφους
Μαυρόπουλος Μιχαήλ έλαβε 29 ψήφους
Κρανιδιώτης Παναγιώτης έλαβε 29 ψήφους
Βούλγαρη Γεωργία Αιμιλία έλαβε 28 ψήφους
Δράκος Αθανάσιος έλαβε 25 ψήφους
Κίσσας Ευάγγελος έλαβε 24 ψήφους
Νικήτας Ευστράτιος έλαβε 22 ψήφους
Λεονταρίδου Θεοδώρα έλαβε 21 ψήφους
Στράντζαλης Πολύβιος έλαβε 17 ψήφους
Ξανθοπούλου Αιμιλία έλαβε 14 ψήφους
Χατζηαντωνίου Διονυσία έλαβε 14 ψήφους
Μπήλς (Beales) Νίκη έλαβε 12 ψήφους

Δημητριάδη Δέσποινα έλαβε 12 ψήφους
Κουρμπέτη Αθηνά έλαβε 9 ψήφους
Αγγελίδης Άγγελος έλαβε 5 ψήφους
Ανάτς Ευστάθιος έλαβε 5 ψήφουςΥποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Κίσσας Σταμάτιος-Νικόλαος έλαβε 53 ψήφους
Δεβλέτογλου Ηώ έλαβε 48 ψήφους
Αρβανιτίδης Θωμάς έλαβε 47 ψήφους

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΟΜΚΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΟΜΚΩ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Οι εκδόσεις μας