Μενού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Scroll Down

Τα νέα του συλλόγου

Όρθρος & Θεία Λειτουργία, Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, 7/5/2023

Συναυλία, Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, 6/5/2023

Βιβλιοπαρουσίαση, Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, 5/5/2023

ΨΗΦΙΣΜΑ ΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ

Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μελαντίας 54-56, Τ.Κ. 117 44 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. +30 210 522 7459 / +30 210 894 6903
E-mail: [email protected] Ἱστοσελίδα: www.cmkon.gr

Τρίτη, 2α Μαΐου 2023

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ « ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως » πληροφορηθὲν μετά ψυχικοῦ ἄλγους τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Ἄρχοντος πρώην Λαμπαδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. σπουδαίας μορφῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Κωνσταντινουπολίτικης Ἱεροψαλτικῆς οἰκογενείας, τοῦ ἀναλώσαντος τὸν βίον αὐτοῦ ἐν τῷ ψάλλειν καὶ διδάσκειν τὴν καθ’ἡμᾶς Πολίτικην Ψαλτικὴν Παράδοσιν ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ Ἐκπαιδευτήρια τὴς βασιλίδος τῶν Πόλεων, εὐκλεοῦς τέκνου τῆς Χρυσουπόλεως, ἐπαρχίας Χαλκηδόνος, ἀνδρὸς θεοφιλοῦς καὶ μακαρίου καὶ ὑπὸ πάντων ἀγαπηθέντος,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ


συνελθόν ἐκτάκτως τὴν Δευτέραν 1ην Μαΐου 2023, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τὰ κάτωθι:

1. Νὰ ἐκπροσωπηθῇ ὑπὸ τοῦ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἡμετέρου Συλλόγου κυρίου Κωνσταντίνου Φωτοπούλου, κατὰ τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν, τῶν ὑπολοίπων μελῶν ἀπουσιαζόντων εἰς Κύπρον διὰ πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις,

2. Νὰ διαβιβασθοῦν τὰ συλλυπητήρια τοῦ Δ.Σ. καὶ τῶν μελῶν, τοῖς ἄρχουσι Πρωτοψάλτῃ, Λαμπαδαρίῳ καὶ Δομεστίκοις τῆς Μ.τ.Χ.Ε., τῷ προέδρῳ καὶ τοῖς μέλεσι τοῦ πρεσβυγενοῦς Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, καθὼς καὶ τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ,

3. Νὰ τιμηθῇ ἡ μνήμη του, δι’ ἰδιαιτέρας ἐκδηλώσεως– πνευματικοῦ μνημοσύνου ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ,

4. Ἀντὶ στεφάνου νὰ κατατεθῇ ποσόν διὰ τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωσταντινουπολιτῶν, (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), πρόγραμμα Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης «Μηνᾶς Τσιτσᾶκος»,

5. Νὰ δημοσιευθῇ τὸ παρὸν διὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Τύπου.


Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον,


ὁ Πρόεδρος
Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας, ἄρχων Πρωτομαΐστωρ τῆς Μ.τ.Χ.Ε 

ὁ Γεν. Γραμματεύς
Γεώργιος Ἀβρ.Κιοσέογλου ἄρχων Α’Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε.

Παρουσίαση βιβλίων & Συναυλία στην Κύπρο

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 - 7:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση βιβλίων βυζαντινής μουσικής του Συλλόγου:

"Άπαντα" Βασιλείου Νικολαΐδου, τέως Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. 10 τόμος σειρά

"Πανδέκτη Εκκλησιατικής Μουσικής (Τομος Β') Αναστασιματάριον Όρθρου", Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μ.τ.Χ.Ε

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και οι Ιερείς του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας σας προσκαλούν ....


Περισσοτερα

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημοσθένη Παϊκόπουλου στο Ναύπλιο 19/2/2023

Στο Ναύπλιο στις 19/2/2023 σε μία λαμπρή εκδήλωση για την πόλη, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση βιβλίου, «Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής (Τόμος Β΄) Αναστασιματάριον Όρθρου » του Δημοσθένη Παϊκόπουλου, από τον «Εν Αργολίδι Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως».

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα της πρώτης Βουλής των Ελλήνων (Βουλευτικό) στο Ναύπλιο σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπλιέων, του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ και ο «εν Αργολίδι Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως»


Περισσοτερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΟΜΚΩ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Οι εκδόσεις μας