Μενού

ΎΜΝΟΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περιεχόμενα:

Μη προσευξώμεθα ήχος α΄,
Παντοκράτωρ Κύριε ήχος πλ.δ΄,
Της μετανοίας ήχος πλ.δ΄,
Τα πλήθη ήχος πλ.β΄,
Ταις εξ έργων καυχήσεσι ήχος πλ.δ΄,
Ω πόσων αγαθών ήχος β΄,
Εννοώ την ημέραν ήχος πλ.β΄,
Το στάδιον των αρετών ήχος πλ.α΄,
Μωσής τω καιρώ ήχος πλ.β΄,
Τοις εν σκότει ήχος πλ.β΄,
Δεύτε εργασώμεθα ήχος α΄,
Ουκ εστιν η βασιλεία ήχος α΄,
Προ εξ ημερών ήχος πλ.β΄,
Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ.β΄,
Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄.

Τιμή: EUR 11.99
ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας