Μενού

ΕΠΙΛΟΓΑΙ
Δημοσθένους Παϊκοπούλου

ΠΑΝΔΕΚΤΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τόμος Ε΄
ΕΠΙΛΟΓΑΙ
Δημοσθένη Παϊκόπουλου

Ανοιξαντάρια του Θ. Φωκαέως και του Γ. Ραιδεστηνού, διάφορα "Κύριε ελέησον", το "Μακάριος Ανήρ.." του Μαν. Πρωτοψάλτου, Κεκραγάρια, "Φως ιλαρόν...", Προκείμενα, διάφορα "Θεοτόκε Παρθένε..." (Αρτοκλασίας), το "Θεοτόκε Παρθένε..." του Θ. Γεωργιάδου και του Πέτρου Μπερεκέτου, διάφορους Πολυελέους όπως "Δούλοι Κύριον..." Π. Πελοποννησίου και Χ. Χαρτοφύλακος, "Λόγον Αγαθόν..." Γ. Ρυσίου και Γ. Κρητός, "Εκ νεότητος μου..." , "Τον Δεσπότην και Αρχιερέα...", "Άνωθεν οι προφήται..."και το "Περίζωσαι την ρομφαίαν σου..." του Γρ. Πρωτοψάλτου. Η ενδεικτική τιμή του βιβλίου είναι 30 Ευρώ.
ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας