Μενού

ΎΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ύμνοι Χριστουγέννων

Ιωσήφ ειπέ ημίν...

Ιδιόμελον της τρίτης Ώρας, της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών εις ήχον γ΄.

Εξεπλήττετο ο Ηρώδης...

Ιδιόμελον της ενάτης Ώρας, της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών εις ήχον βαρύν.

Δεύτε αγαλλιασώμεθα...

Ιδιόμελον του Εσπερινού εις ήχον β΄.

Αυγούστου μοναρχήσαντος...

Δοξαστικόν του Εσπερινού εις ήχον β΄.

Μέγα και παράδοξον θαύμα...

Ιδιόμελον των Αποστίχων εις ήχον β΄.

Λύτρωσιν απέστειλε Κύριος τω λαώ αυτού...

Κοινωνικόν εις ήχον α΄ επί τη βάσει Δανιήλ Πρωτοψάλτου.

Δανιήλ ανήρ επιθυμιών...

Δοξαστικόν του Εσπερινού της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, εις ήχον πλ.β΄.

Των νομικών διδαγμάτων...

Δοξαστικόν των αίνων της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, εις ήχον πλ.δ΄.

Βηθλεέμ ετοιμάζου...

Ιδιόμελον της α΄ Ώρας εις ήχον πλ.δ΄.

Δεύτε χριστοφόροι λαοί...

Δοξαστικόν της ς΄ ΄Ωρας εις ήχον πλ.α΄.

Η Γέννησις σου...

Απολυτίκιον της εορτής, εις ήχον δ΄.

Δεύτε ίδωμεν πιστοί...

Κάθισμα εις ήχον δ΄.

Η Παρθένος σήμερον...

Κοντάκιον της εορτής εις ήχον γ΄.

ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας