Μενού

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Μέγας Εσπερινός και Η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου

Περιέχει μονωδίες: "Δια της Αναστάσεως..." ο Νικόλαος Τυροβόλης, Ανάγνωση Στίχων ο Σταμάτιος Ν. Κίσσας.

Τας εσπερινάς ημών ευχάς...

Σήμερον ο Άδης στένων βοά...

Και νυν... Την παγκόσμιον δόξαν...

Δύναμις όσοι εις Χριστόν...

ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας