Μενού

H ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Disk 1: Ακολουθία Μεγάλων Βασιλικών Ωρών, Εσπερινός Αποκαθηλώσεως, Όρθρος Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος).

Disk 2:
Συνέχεια Όρθρου Μ. Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος),

Περιέχει Μονωδίες από:


Δ. Παïκόπουλο "Υιέ μου...", Νικόλαο Τυροβόλη "Μακρόθυμε...", Σταμάτιο Ν. Κίσσα "Ανεξίκακε...", Χρήστο Μινάογλου "Οίμοι...".

Θάμβος ην κατιδείν...

Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο...

Επί ξύλου βλέπουσα...

Σε τον επί υδάτων...

Ευλογητός ει, Κύριε...

Τι το ορώμενον θέαμα;...

Δόξα... Την σήμερον μυστικώς...

ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας