Μενού

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
ΤΗΣ Μ.Χ.Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

Για πρώτη φορά εν Ελλάδι σας παρουσιάζουμε την συλλεκτική κασετίνα της έκδοσης εκ 5 ψηφιακών δίσκων του αείμνηστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ. τ. Χ. Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ.
ΠΙΣΩ

Οι εκδόσεις μας